Globus terraqüi metàl.lic amb base de plàstic. Fabricat per MS.               
Mides: 18×9. Base 12.5
35,00€
ref.173117

*Per més informació o compra contacteu amb vendadelegada@mercantic.com o bé trucant al telèfon 697 48 96 94