Bust modernista de dona en terracota.

Data de producció: 1840-1949