PECES ÚNIQUES

PECES ÚNIQUES

Amb l’aparició de noves tecnologies, la percepció de l’art ha anat canviant. El que era una peça de museu única deixa de ser-ho quan la fotografia permet distribuir-la i fa que arribi a qualsevol casa. De la mateixa manera, que la producció en cadena de mobiliari i altres objectes porten dissenys únics a totes les cases.

Les performances generen una nova visió de l’art immediat, i la restauració, les arts&craft i la intervenció manual dels artistes genera un valor afegit al mobiliari. Encara que dues peces puguin sembla idèntiques o estar tractades de la mateixa manera sempre tenen petites diferències, fent que cada casa que les integra marqui diferència entre el mobiliari fabricat en sèrie.

Una part d’aquests objectes són únics perquè els nostres comerciants els tracten com obres d’art, expressant tot allò que aniria a un llenç en blanc al mobiliari unint històries, art, plasticisme i disseny en un sol objecte.

 

With the appearence of new technologies, the perception of art has been changing. What was a unique museum piece is no longer when photography allows to be distributed and arrives to any home. In the same way that chain production of furniture and other objects bring unique designs to all homes.

Performances generate a new vision of immediate art, and restauration, arts&craft and manual intervention of artists give an added value to furniture. Although two pieces may seem identical or treated the same way they always have small diferences, making each house that integrates them make a difference between the furniture manufactured in series.

A part of these objects are unique because our merchanders treat them as an art piece, expressing all that would go on a white canvas to the forniture, unifying stories, art plasticism and design in a single object.

 

Con la aparición de las nuevas tecnologías, la percepción del arte ha ido cambiando. Lo que era una pieza de museo única, deja de serlo cuando la fotografía permite distribuirla i hace que esté al alcance de todo el mundo.  De esta misma manera, la producción en cadena de mobiliario i otros objetos llevan diseños únicos a todas las casa.

Las performance generan una nueva visión del arte inmediato, i la restauración, las arts&crafts y la intervención manual de los artistas genera un valor añadido al mobiliario. Aunque dos piezas puedan parecer idénticas o estar tratadas de la misma forma, siempre hay pequeñas diferencias, haciendo que cada casa que las integra marque diferencia con casas con mobiliario fabricado en serie.

Una parte de estos objetos son únicos porque nuestros comerciantes los tratan como obras de arte, expresando todo aquello que un pintor expresaría en un lienzo en blanco en los muebles y objetos, uniendo historias, plasticismo, arte y diseño en un solo objeto.

 

 

MERCANTIC T’INSPIRA

Des de Mercantic, ens encanta donar-vos idees per saber com incorporar aquestes joies antigues, artesanals o de la història del disseny de producte que troben els nostres comerciants.

From Mercantic, we are glad to give you ideas to know how to introduce this antique jewels, handmade or design icons that our shopkeepers find.

Desde Mercantic, nos encanta daros ideas para saber como incorporar estas joyas antiguas, artesanales o de la historia del diseño de producto que encuentran nuestros comerciantes.

 

No Comments

Post A Comment

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada