Protecció de dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 i de la Llei Orgánica Espanyola 3/2018, relatius a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que la persona responsable del processament de les dades personals que ens ha facilitat és GERBARNI, SL (titular de www.mercantic.com ) amb el C.I.F. B-63262315, amb domicili a l’avinguda Rius I Taulet, 120, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), amb el telèfon 93 674 49 50 i amb el correu electrònic administracio@mercantic.com.

Estem legitimats a tractar les seves dades personals que vostè ens ha facilitat pel consentiment exprés i inequívoc que vostè proporciona per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud de consulta i contacte a través de l’espai web pensat per a això. Les dades que faciliti es conservaran fins que la consulta sigui atesa pels nostres professionals.

Les seves dades no seran cedides a tercers externs a aquesta empresa

Vostè pot exercir a través d’administracio@mercantic.com, els drets d’accés a les dades processades; de rectificació de les dades errònies o inexactes. de supressió quan, entre altres raons, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides; de limitació, en aquest cas no seran tractades, però si conservades per l’exercici o la defensa de les reclamacions; d’oposició i a la portabilitat de les dades. Així com per presentar una queixa davant l’Agència Espanyola de protecció de dades a través de www.aepd.es.