Mercantic Inspira: Jeanette Trensig

Mercantic Inspira: Jeanette Trensig

La clau de l’interiorisme és valorar els elements necessaris per a cada espai, tenint en compte les persones que hi habiten, l’esdeveniment que es realitza o el concepte que es vol transmetre. Manipular tots aquells elements per crear una experiència a l’espai interior.

La clave del interiorismo es valorar los elementos necesarios para cada espacio, teniendo en cuenta a las personas que que habitan, el evento que se realiza o el concepto que se quiere transmitir. Manipular todos estos elementos para crear una experiencia al espacio interior.

The key of the interiorism is to value the necessary elements for every space, keeping in mind the people who lives there, the event that is being realized or the concept that is wanted to be transmitted. Manipulating all this elements to create an experience in the interior space.

 

Més enllà de decorar un espai, l’interiorisme busca crear sensacions als seus usuaris, deixant en segon terme les tendències i els gustos personals, i així ser capaç de remoure sensacions i adaptar-se a cada projecte. És per això que Jeanette Trensig és una interiorista amb ànima, i aquest títol el guanya després d’anys de carrera mostrant una sensibilitat especial transformant espais, fent-los o reconstruint-los sota les premisses: natural, càlid, fresc i gustós. Creant l’espai on tothom voldria ser-hi i creant aquesta sensació de “llar” que les persones busquen.

Más allá de decorar un espacio, el interiorismo busca crear sensaciones a sus usuarios, dejando en segundo lugar a las tendencias y los gustos personales, y así ser capaz de remover sensaciones y adaptarse a cada proyecto. Es por eso que Jeanette Trensig es una interiorista con alma. Este título lo gana después de años de carrera mostrando una sensibilidad especial transformando espacios, haciéndolos y reconstruyéndolos bajo las premisas: natural, cálido, fresco y gustoso. Creando así un espacio donde todo el mundo querría estar, y creando la sensación de “hogar” que las personas buscan.

Beyond decorating an space, interiorism tries to find a way to create sensations to its users, leaving in second place trends and personal interests, and this way be capable to stir sensations and adapt to every project. That is why Jeanette Trensig is an interiorist with soul. She reaches this title after years of career showing her special sensibility transforming spaces, creating or rebuilding them under the premises: natural, warm, new and tasty, creating an space where everybody would want to be, and creating the “home” sensation that people wants.

Jeanette Trensig busca unes sensacions concretes que no només es troben a partir d’espais sinó que les teles, la moda, l’art, etc. que ens mostra en els seus projectes, també reforcen el concepte ja sigui d’acord amb una tendència o no. Uns colors nòrdics amb tocs contemporanis i d’altres Vintage, trobant l’equilibri entre el punt modern que tots volem, juntament amb aquelles peces de Brocante tan especials que ens recorden a la família o a una història. És per això que al blanc, mai li falta una fusta ben combinada o un estampat que s’adapta a l’espai. I sempre que sigui possible, una fusta natural, un tronc o una planta per fer càlid i vistós un espai clar i lluminós.

Jeanette Trensig busca unas sensaciones concretas que no sólo se encuentran a partir de espacios sino que las telas, la moda, el arte, etc. que nos muestra en sus proyectos, también refuerzan el concepto ya sea en base a una tendencia o no. Unos colores nórdicos con un toque contemporáneo y otro vintage, encontrando el equilibrio entre lo moderno que todos queremos junto a aquellas piezas de Brocante tan especiales, que recuerdan a la familia o a una historia. Es por eso que al blanco nunca le falta una madera bien combinada o un estampado que se adapte al espacio. Y siempre que sea posible, una madera natural, un tronco o una planta para hacer cálido y vistoso un espacio claro y luminoso.  

Jeanette Trensig looks for some concrete sensations that are not just found from spaces but fabrics, fashion, art, etc., that shows us in her projects, also reinforce the concept whatever is based on a trend or not. Nordic colors with a contemporary touch and another vintage, finding the harmony between modernity and antiques. That is why white color never lacks a well combined wood or a printed that adapts to the space.

Qualsevol dels seus projectes mostra certes claus de la seva feina. Nòrdic, color, muntanya, reconstruir, etc. són termes que defineixen tots els seus projectes, i aquests valors i aquestes claus ho comparteix amb gran part dels comerciants de Mercantic.

Cualquiera de sus proyectos muestra ciertas claves de su trabajo. Nórdico, color, montaña, reconstruir, etc. son términos que describen sus proyectos, y estos valores y estas claves las comparten gran parte de los comerciantes de Mercantic.

Any of her projects shows somehow keys of her work. Nordic, color, mountain, rebuilding, etc., are terms that describe her projects and this values and keys are shared by a big part of the Mercantic’s traders.

 

“Objetivo, salvar la casa” és un projecte de Cado, l’empresa familiar d’aquesta interiorista, on la reconstrucció i decoració d’un espai pretén conservar l’essència tot i que modernitzant certes parts. En aquest trobem mobles restaurats amb ferro i fusta com els que planteja Vintage Industrial o Restauracions Palau. La presència de fibres naturals i fustes com les de Can Bufa, Tessa&Co o Mirabosc. O infinitat de detalls i mobiliari Vintage com els que treballen Mar Ceferino, Ma petit Maison, Omnibus, o Malana’s Workshop.

“Objetivo, salvar la casa” es un proyecto de Cado, la empresa familiar de esta interiorista, dónde la reconstrucción y decoración de un espacio pretende conservar la esencia aunque modernizando ciertas partes. En este, encontramos muebles restaurados con hierro y madera como los que plantean Vintage Industrial o Restauracions Palau. La presencia de las fibras naturales y las maderas como las de can Bufa, Tessa&co o Mirabosc. O infinidad de detalles y mobiliario Vintage como los que trabajan Mar Ceferino, Ma petit Maison, Omnibus o Malana’s Workshop.

“Objetivo, salvar la casa” is a project by Cado, this interiorist’s family business, where rebuilding and decoration of an space pretends to preserve the essence even although modernizing certain parts. In this, we find restored furniture with iron and wood like the ones proposed by Vintage Industrial or Restauracions Palau. The presence of natural fibers and woods at Can Bufa, Tessa&Co or Mirabosc or infinity of details and furniture vintage that you can find at Mar Ceferino, Ma petit Maison, Omnibus or Malana’s Workshop.

 

 

Qualsevol detall està cuidat sota el concepte en el que treballa, demostrant així que la gran varietat de mobles, objectes curiosos i detalls de Mercantic, que aparentment no combinen entre ells, poden unificar-se i crear un espai amb força i coherència.

Cualquier detalle está cuidado bajo el concepto en el que trabaja, demostrando así que la gran variedad de muebles, objetos curiosos y detalles de Mercantic, que aparentemente no combinan entre ellos, pueden unificarse y crear un espacio con fuerza y coherencia.

Any detail is taken care under the concept in which she works, showing this way that the great variety of furniture, curious objects and details of Mercantic, that apparently doesn’t combine between them, can be unified and create an space with strength and coherence.

 

No Comments

Post A Comment

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada