LA PUNTUAL: LA BÚSQUEDA

LA PUNTUAL: LA BÚSQUEDA

Mercantic és art, gastronomia, disseny, interiorisme, música, etc. en definitiva un espai inspirador per a diverses disciplines amb una vessant artística, i per a cada una hi tenim un espai.

La Puntual és dels espais per a les arts plàstiques, la pintura i l’experimentació sobre un llenç blanc comença als tallers. Allà els artistes han muntat els seus estudis per a crear les seves obres, i el que realment exposen és el seu ofici. Durant el seu horari es poden visitar i veure com treballen.

 

Mercantic is art, gastronomy, interior design, music and much more. In conclusion, an inspiring space for various disciplines with an artistic aspect, and for each one of them we have an space.

La Puntual is one of the spaces for plastic arts, painting and experimentation on a white canvas starts at the studio. There, artists have their studios to create their works, and what they really expose is their profession.

 

Mercantic es arte, gastronomía, diseño, interiorismo, música, etc. en definitiva un espacio inspirador para muchas disciplinas con una basante artística, i para cada una tenemos un espacio.

La puntual es uno de los espacios para las artes plásticas, la pintura y la experimentación sobre un lienzo empiezan en los talleres. Allí los artistas han montado sus propios estudios para crear sus obras, y lo que realmente exponen es su oficio. Durante su horarios se pueden visitar y ver cómo trabajan.

Però la Puntual és un espai on també hi ha una exposició temporal d’artistes contemporanis, ja siguin els que tenen els seus tallers allà mateix, que ens mostren un dels seus projectes nous, o d’altres que exposen a Mercantic per mostrar a tothom la seva obra.

Actualment tenim exposada l’obra de Rocío Maldonado, una de les artistes contemporànies amb el taller a Mercantic, que ens mostra la primera part d’un dels seus grans projectes: “la búsqueda”.

 

But La Puntual is a place where there is also a temporary exhibition of contemporary artists, those that have their workshops there, that show us one of their new projects, or others that expose Mercantic to show everyone his work.

At present, we have exposed the work of Rocío Maldonado, one of the contemporary artists with the workshop at Mercantic, which shows the first part of one of its major projects: “La búsqueda.”

 

Pero la Puntual es un espacio donde también hay una exposición temporal de artistas contemporaneos, ya sean los que tienen su taller ahí mismo que muestran sus nuevos proyectos, o otros que exponen en Mercantic para mostrar su obra a todo el mundo.

Actualmente tenempos la exposición de Rocío Maldonado, una de las artistas contemporáneas con el taller en Mercantic, y nos muestra la primera parte de uno de sus grandes proyectos: “la búsqueda”.

Nascuda a Perú (Pucallpa, 1977) descobreix la seva devoció per la pintura als 10 anys d’edat aproximadament. Des de llavors, amb diferents matisos, influències i sensibilitats, la seva obra ha anat creixent a mesura que creixia a nivell personal.

Actualment presenta a la Puntual el seu projecte:  “Influencia” Parte 1 del Proyecto “La Búsqueda”

 

Born in Perú (Pucallpa, 1977) she discovers the devotion for painting at the age of 10 approximately. Since then, with different hints, influences and sensibilities, her work has been growing professionally as she was growing as a person.

At present, she exposes at La Puntual her project: “Influencia” Parte 1 del Proyecto “La Búsqueda”.

 

Nacida en Perú (Pucallpa, 1977), descubrió su devoción por la pintura a la pronta edad de los 10 años. Desde entonces, con distintos matices, influencias y sensibilidades, su obra artística ha ido creciendo según lo hacía su persona.

Actualmente presenta en  la Puntual su proyecto “Influencia” Parte 1 del Proyecto “LA Búsqueda”

 

“La Búsqueda” és el nom que li dono al meu projecte actual, motivada per l’interès que sempre ha despertat en mi, el creixement personal de l’ésser humà.

“LAS INFLUENCIAS” constitueix la primera part de “LA BÚSQUEDA“. Profunditza en aquells aspectes, valors i experiències, que durant els primers de vida, van entrar a formar part del nostre ser, INFLUINT en la manera que veiem i entenem el món.

Aquest projecte és un reflex de la meva experiència vital, una recerca permanent en l’àmbit espiritual, condicionada per la meva procedència, la meva cultura, els vincles familiars, l’educació que he rebut i la religió. És, alhora, una metàfora del meu creixement professional en l’art pictòric. L’espiritualitat i la vocació artística han estat els motors existencials de la meva vida, dues línies paral·leles que han anat guiant el meu camí.

 

“La Búsqueda” is the name that I give to my current project, motivated by the interest that has always aroused in me the personal growth of the human being.

“INFLUENCIAS” constitutes the first part of “LA BÚSQUEDA”. Deep in those aspects, values and experiences that, during the first years of life, became part of our being, INFLUITING in the way we see and understand the world.

This project is a reflection of my vital experience, a permanent search in the spiritual sphere, conditioned by my origin, my culture, family ties, the education I received and the religion. It is, at the same time, a metaphor for my professional growth in pictorial art. Spirituality and artistic vocation have been the existential motors of my life, two parallel lines that have been guiding my path.

 

“La Búsqueda” es el nombre que le doy a mi actual proyecto,  motivada por  el interés que siempre ha despertado en mí el crecimiento personal del ser humano.

“LAS INFLUENCIAS” constituye la primera parte de “LA BÚSQUEDA”. Profundiza en aquellos aspectos, valores y experiencias, que durante los primeros años de vida, entraron a formar parte de nuestro ser, INFLUYENDO  en la manera que vemos y entendemos el mundo.

Este proyecto es un reflejo de mi experiencia vital, una búsqueda permanente en el ámbito espiritual, condicionada por mi procedencia, cultura, vínculos familiares, educación recibida, y religión. Es, a la vez,  una metáfora de mi crecimiento profesional en el arte pictórico. Espiritualidad y vocación artística han sido los dos motores existenciales de mi vida, dos líneas paralelas que han ido de la mano guiando mi camino.

 

“The Search” is the name that I give to my current project, motivated by the interest that always has awaken on me the personal growth of the human being.

“THE INFLUENCES” establishes the first part of “THE SEARCH”. It deeps in those aspects, values and experiences, that during the first years of life, became part of our being, INFLUENCING in the way that we see and understand the world.

This project is a reflection of my vital experience, a permanent search on the spiritual ambit, conditioned by my origin, culture, familiar links, education and religion. It is, at the same time, a metaphor of my profesional growth in the pictorial art. Spirituality and artistic vocation have been the two existential motors of my life, two parallel lines that have gone hand in hand guiding my way.

 

 

No Comments

Post A Comment

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada