GYOTAKU

GYOTAKU

Mercantic és un espai que uneix interiorisme, disseny, oficis i artistes. La restauració de mobles i el brocante són les peces fonamentals, seguides de decoradors, col·leccionistes i artistes. Però moltes vegades a un dels nostres comerciants no se’l pot catalogar en una sola etiqueta. Aquest és el cas de Lourdes Rosés, propietària d’una de les casetes de Mercantic.

Mercantic is an space that unites interiorism, design, trades and artists. Restoration of furniture and antiques are the fundamental pieces, followed by decorators, collectors and artists. But many times our traders can’t be catalogued by only one label, and this is the case of Lourdes Rosés, owner of one of the small houses of Mercantic.

Mercantic es un espacio que une interiorismo, diseño, oficios y artistas. La restauración de muebles y el brocante son piezas fundamentales, seguidas de decoradores, coleccionistas y artistas. Pero muchas veces a uno de nuestros comerciantes no se le puede poner una sola etiqueta. Lourdes Rosés, propietaria de una de las casitas de Mercantic, es un claro ejemplo.

 

La Lourdes és una artista que aplica el seu art més enllà del llenç: quadres, làmpades i altres suports reben la seva tècnica. Després de formar-se en diferents disciplines artístiques, la litografia, el gravat i el mural, són les que finalment la descriuen avui en dia. Però sobretot a Mercantic, és coneguda pel món marí i la tècnica anomenada Gyotaku. Darrere els seus projectes sempre hi ha un concepte que aconsegueix desenvolupar a través d’una tècnica i plasmar-la allà on vol.

Lourdes is an artist that applies her art beyond the canvas: paintings, lamps and other supports receive her technique. After training in different artistic disciplines, lithographies, engraving and mural are the ones that define her nowadays. But especially at Mercantic she is known for the marine world and the technique called Gyotaku, and behind her projects there is always a concept that achieve to develop through a technique and express it wherever she wants.

Lourdes es una artista que aplica su arte más allá del lienzo: Cuadros, lámparas y otros soportes reciben su técnica. Después de formarse en distintas disciplinas artísticas: la litografía, el grabado y los murales son las que la describen hoy en día. Pero sobretodo en Mercantic es conocida por reproducir el mundo marino con la técnica Gyotaku. Detrás de cada proyecto siempre hay un concepto que consigue desarrollar a través de una técnica y plasmarlo allí donde quiere.

 

 

El Gyotaku és una tècnica oriental que van començar a utilitzar els pescadors japonesos a mitjans del 1800, i consisteix a estampar amb tinta un peix a sobre d’un suport (gyo “peix” i taku “fregar”). Aquesta s’utilitzava per poder mostrar a la resta dels pescadors quines eren les peces que havien aconseguit, mostrant-ne la mida original i sobretot la textura. Aquests van trobar una manera de tenir un registre de la seva feina, que es va acabar desenvolupant en una forma d’expressió artística similar a l’estampació, el gravat i la impressió manual, respectant sempre el format original i la textura del peix, fent d’aquesta peça una reproducció realista i única.

Gyotaku is an oriental technique invented by the japaneses fishermen in the middle of 1800 and lies in printing with ink a fish on a support (gyo “fish” and taku “scrub”). This technique was used to show to the rest of fishermen which pieces they had fished, showing the original size and especially the texture. These found a way to have a register of their work, that ended developing an artistic expression similar to stamping, engraving and manual printing, always respecting the original format and the fish texture, making this piece a realistic and realistic reproduction.

El Gyotaku es una técnica oriental que empezaron a usar pescadores japoneses a mediados del 1800, y consiste en estampar con tinta china un pescado sobre un soporte. (gyo “pez” i taku “frotar”). Esta se usaba para poder mostrar al resta de pescadores las piezas que habían pescado, mostrando así su tamaño original y sobretodo su textura. Estos encontraron un método para registrar su trabajo, que terminó desarrollando una forma de expresión artística similar a la estampación, el grabado o la impresión manual, quedando así una reproducción realista y única.

 

 

Tot i que aquesta tècnica s’ha traspassat a tota mena d’objectes, la Lourdes Rosés segueix la tradició i se centra en els peixos i l’espai marí. Tant és així que la seva caseta també gaudeix de la col·laboració de Noni Font i les seves escultures de peixos realitzades amb fustes i objectes reciclats. És per això que la caseta 23 de Mercantic ens trasllada a diverses interpretacions del mar i els seus habitants.

Despite this technique has been captured to all kind of objects, Lourdes Rosés follows the tradition and she is focused on fishes and marine space. So much so that her small house also has the collaboration of Noni Font and her fishes sculptures made with wood and recycled objects. That is why the small house number 23 of Mercantic moves us to many interpretations of the sea and its inhabitants.

Aunque este técnica se ha trasladado a todo tipo de objetos, Lourdes Rosés sigue la tradición y se centra en peces y el entorno marino. De esa forma, junto a Noni Font y sus esculturas de peces realizadas con madera y objetos reciclados, crean un mundo marino en la casita 23, mostrando cada uno su interpretación del mar y sus habitantes.

 

 

Després de la visita de Rafel Vives amb el programa de TV3: “Ja t’ho faràs”, podem veure com es treballa aquesta tècnica i treure’n els millors consells que ens donen per provar de fer aquesta tècnica japonesa:

 • Triar la peça que estamparem tenint en compte el seu volum, com més pla, més senzill.
 • Eixugar bé la humitat perquè pot perjudicar el resultat final.
 • Fer diverses passades de tinta i treure’n l’excés. A l’última passar un rodet per amagar les pinzellades.
 • Utilitzar tinta xina i paper d’arròs per la part porosa si volem tornar als orígens de la tècnica.
 • Un cop unim la peça entintada i el paper, donar cops petits perquè a poc a poc vagin traspassant tots els detalls.

Aquest procés tan curós requereix paciència i gran dedicació com ho mostra la Lourdes. Aquest és el secret perquè cada peça sigui única i diferent.

 

After the visit of Rafel Vives with the show “Ja t’ho faràs” of  TV3, we can see how this technique is done and extract the best tips to try it at home.

 • Choose the piece that we are going to stamp keeping in mind its volume, since as flattest, easier.
 • Remove the humidity to not harm the final result.
 • Make several passes of ink and remove the excess. In the last pass a roller to hide the brushstrokes.
 • Use India ink and rice paper for the most porous part to come back to the origins of the technique.
 • Once we join the inked piece and the paper, give small blows with the fingers so that very little by little they go over all the details.

This delicate process requires patience and great dedication as Lourdes shows. This is the secret so that every piece be unique and different.

 

Después de la visita de Rafel Vives, con el programa de TV3: “Ja t’ho faràs”, podemos ver cómo se trabaja esta técnica y extraer los mejores consejos para poder probarla en casa.

 • Escoger la pieza que estampamos teniendo en cuenta su volumen, como más plano, más sencillo.
 • Quitar bien la humedad para no perjudicar el resultado final.
 • Hacer varias pasadas de tinta y quitar el exceso. En la última pasar un rodillo para disimular las pinceladas.
 • Utilizar tinta china y papel de arroz por la parte más porosa para volver a los orígenes de la técnica.
 • Una vez unimos la pieza entintada y el papel, dar pequeños golpes con los dedos, para que muy poco a poco vayan traspasando todos los detalles.

Este proceso tan delicado, requiere paciencia y gran dedicación como la que muestra Lourdes. Este es el secreto para que cada pieza sea única y diferente.

 

No Comments

Post A Comment

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada